Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség
„Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre." (1 Kor 1,9)
Igehirdetések 2023-ban
Állandó gyülekezeti alkalmaink
Kapcsolat
Magvetés

Felszabadítva az örömre

Helyszín: Csapókerti Református Templom (Mátyás király u. 23/b)

2023. január 1. vasárnap 10:00 A teremtett világ öröme (ApCsel 14,17.) Igét hirdet: Lakatos Zoltán lelkipásztor

2023. január 2. hétfő 17:30 Öröm Jézus Krisztusban (Lukács 1,44–45.) Igét hirdet: Kriszt István lelkipásztor (Debrecen) 

2023. január 3. kedd 17:30 Az öröm mint a Szenlélek gyümölcse (Galata 5,22.) Igét hirdet: Gál Lajos lelkipásztor (Szeghalom) 

2023. január 4. szerda 17:30 Örömre teremtve  (Filippi 4,4.) Igét hirdet: Komlósi Sándor lelkipásztor (Debrecen)

2023. január 5. csütörtök 17:30 Öröm az együttlétben (ApCsel 2,46-47a.) Igét hirdet: Székely Zsolt Ferenc lelkipásztor (Hencida)

2023. január 6. péntek 17:30 A megváltottság öröme  (Lukács 15,10.) Igét hirdet: Kiss János lelkipásztor (Debrecen)

2023. január 7. szombat 17:30 Öröm a szenvedésben (1Korinthus 12,24–26.) Igét hirdet: Adámi László lelkipásztor (Nyíregyháza)

2023. január 8. vasárnap 10:00 (Zsoltárok 126,4–6.) Igét hirdet: Ráczné Veres Sára lelkipásztor (Debrecen), Úrvacsorai közösség a csapókerti templomban

2023. január 8. vasárnap 17:00  Örök öröm, záró alkalom a Baptista Imaházban /Szappanos u. 23./ Igét hirdet: Tárnok Tamás lelkipásztor