Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség
„Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre." (1 Kor 1,9)
Igehirdetések 2023-ban
Állandó gyülekezeti alkalmaink
Kapcsolat
Magvetés

Lakatos Zoltán

Tárnok Tamás

Szeretettel köszöntök mindenkit Isten Igéjével: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.” (ApCsel 16,31.) Ennek az Igének az áldásait tapasztalhatjuk meg Isten kegyelméből nemzedékeken át, hiszen aki Krisztusban való élő hittel járja életét, azon keresztül áradhat Isten örök életet adó örömhíre a család többi tagja felé, amely számukra is megtartatást jelent a hit által való megragadása által. Isten kegyelméből én is ebben az örömben nőhettem fel.

Tárnok Ferenc és Tárnok Ferencné Török Márta református lelkipásztorok 4. gyermekeként születtem, és hála Istennek kilencen vagyunk testvérek. Már kiskoromban sokat hallottam Isten örömhírét otthon és a biatorbágyi gyermekheteken, valamint nagy hatással voltak rám a nálunk járt misszionáriusok és lelkészek. A családi áhítatok során mélyen megragadott Isten szeretete, és nagyon vágyakoztam arra, hogy én is megkaphassam azt a békességet és szeretetet a szívemben, amit a hívők életében láttam. Sajnos a világ csábításai messze elragadtak Istentől, és sok bánatot okoztam az Úrnak és a családomnak, amelyek nagyon terheltek lelkileg. Nagyon vágytam arra, hogy megszabadulhassak a bűn uralmától, és egy lelkipásztorral való beszélgetés és imádkozás után Jézus Krisztus bűnbocsánatot, élő hitet és új életet ajándékozott. Másnap elkezdtem olvasni a Bibliát, és akkor az Igéje által elhívott a szolgálatára (Jeremiás próféta könyvének 1. fejezete). A teológia elvégzése után Nagyvarsányban voltam segédlelkész, majd pedig Nyírbátorban a szüleim mellett. Hosszabb ideig a Nyírcsászári Református Missziói Egyházközségben szolgáltam, ahonnan meghívott a Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség Presbitériuma. Isten Szava indított útra, és hiszem, hogy Igéje fog erőt és világosságot adni továbbra is, amelyet kívánok a gyülekezet minden tagjának. Családom nagy része ebbe a gyülekezetbe jár, és örömmel szolgálok velük ezen a helyen is.

Isten áldását kívánom mindenki életére és szolgálatára!

Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (János 8,12.)